Powerball

Juraj Halaj is the exclusive authorized Powerball distributor

Juraj Halaj is authorized as the Powerball distributor for the Slovak Republic territory on behalf of RPM Sports Limited (Republic of Ireland company registration number 365136) whose trading office is Nenagh Road, Thurles, Co. Tipperary, Ireland.

All trade marks, signs and brands ("Trade Marks") are the Trade Marks of RPM Sports Limited. The benefit of all Trade Marks and goodwill acquired jointly or individually by Notia, spol. s r. o. accrues for the benefit of RPM Sports Limited and no other.

The authorization includes exclusive rights to distribute RPM’s hand-held gyroscope product range ‘Powerball’ within the Slovak Republic (protected by EU Community Trade Mark Registration No. 899565 in relation to playthings and sporting articles, which is a valid right throughout the European Community).

Customers information

List of Slovak resellers

RPM Sports web site: www.powerballs.com


Certifikát ditributora Powerball

Juraj Halaj je exkluzivní Powerball distributor

Juraj Halaj je autorizovaný jako Powerball distributor pro území Slovenské republiky společností RPM Sport Limited (obchodní registrace v Irské republice číslo 365136), jehož obchodní kancelář je v Nenagh Road, Thurles, Co Tipperary, Irsko.

Všechny obchodní známky, označení a značky ("Ochranné známky") jsou ochrannými známkami RPM Sport Limited. Prospěch všech ochranných známek a goodwillu získaného společně či jednotlivě Juraji Halajovi připadne ve prospěch RPM Sport Limited a nikomu jinému.

Autorizace zahrnuje exklizivní práva k distribuci RPM ručních gyroskopů v produktové řadě ‘Powerball’ na území Slovenské republiky (ochrana EU Community Trade Mark Registration No. 899565 ve vazbě na hračky a sportovní potřeby, platná v rámci celé Evropské unie).

Informace pro zákazníky

Seznam prodejců

RPM Sports web site: www.powerballs.comKOŠÍK
 Obsah vášho košíka: 
 Tovar   Ks   Celkom 
 Košík je prázdny 
 Celkom    
 Otvoriť košík 
Sdílejte
Autorizace

Notia, spol. s r. o. je autorizovaná společností RPM Sports Limited k exkluzivní distribuci Powerballů v České republice.

více o autorizaci...

Notia, spol. s r. o. is the authorized exclusive Powerball distributor of RPM Sports Limited for the Czech Republic territory.

more about authorization...
Powerspin