Zoznámte sa s Powerballom!

Čo je Powerball…

Má veľkosť tenisovej loptičky, približne rovnakú hmotnosť a môžete s ním robiť úžasné veci. To je Powerball, svetovo najprepracovanejší ručný gyroskop, ktorý vďaka precíznej technológii dosahuje rýchlosť až 18.000 otáčok za minútu, pričom vytvára odpor rovnajúci sa hmotnosti viac než 16 kilogramov.

Powerball

Kto ho ovládne, zamiluje si ho a bezmála sa na ňom stane závislý. Fantastickým spôsobom pracuje so svalmi rúk a nielenže prináša výsledky pri formovaní svalstva, pri rehabilitácii a bežnom tréningu, ale zároveň je aj výnimočným zdrojom zábavy a súťaženia.

Ako Powerball funguje…

Powerball funguje na princípe gyroskopu. Je to guľa rotujúca okolo svojej osi, ktorej konce sú zapojené do oceľového prstenca. Rýchlo roztočený Powerball má osovú stabilitu, vysoký točivý moment a tendenciu zotrvávať v pôvodnej polohe, čo vedie k odolávaniu silám smerujúcim k nakloneniu osi, a to pohybom kolmým k pôsobiacej sile.

 

Prakticky to znamená, že sila ruky zvyšuje rotáciu Powerballu, ale zároveň s tým zvyšuje aj jeho odpor, takže vzniká dojem, že držíte živý objekt, ktorý vždy presne reaguje na pohyb vašej ruky.

Komu je Powerball určený...

Powerball má široké uplatnenie pre:

  • posilňovanie
  • rehabilitáciu
  • pri športoch ako je golf, tenis, cyklistika a lezenie
  • pre hudobníkov hrajúcich na strunových, dychových a klávesových nástrojoch
  • pre operátorov počítačov a ďalších pracovníkov, pre ktorých je klávesnica počítača základným pracovným nástrojom

 

Každý z nich ocení prínosy, ktoré ponúka používanie Powerballu.

Žiadny iný cvik, náradie alebo zariadenie nemá taký rýchly a významný vplyv na:

  1. formovanie a posilňovanie prstov
  2. formovanie rúk
  3. formovanie zápästia a horných končatín
  4. uvoľňovanie a posilňovanie ramien


Akonáhle sa s Powerballom zžijete a naučíte sa ho používať, okamžite pocítite efekt a každodenný rast výkonu a sily.

Rehabilitácia: syndróm karpálneho tunela

V oblasti rehabilitácie má Powerball rolu predovšetkým pri riešení syndrómu karpálneho tunelu a RSI (postihnutie ruky spôsobené prácou s klávesnicou počítača).

Powerball