1. Úvod
 2. Tipy a návody
 3. Návod na rozobratie Powerballu
Návod na rozobratie Powerballu

Ako správne vyčistiť Powerball

Powerball je možné pomerne jednoducho rozobrať kvôli vyčisteniu a vybrúseniu prípadných otlakov.

Nikdy neošetrujte olejom a iným mazivom

Žiadnu súčasť Powerballu neošetrujte olejom ani iným mazivom!

Návod pre modely 250Hz a Neon

Ak si nie ste istí alebo pochybujete o svojej zručnosti, radšej sa do rozoberania nepúšťajte.

Čo budete potrebovať?

plochý skrutkovač, zverák, brúsny papier, vodu s jarou alebo iným čistiacim prostriedkom

 

 1. Opatrne vyberte otáčkomer za pomoci malého plochého skrutkovača. (Podobne vyberte záslepku pri modeloch bez otáčkomeru).
 2. Malým krížovým skrutkovačom uvoľnite šróbky umiestnené pod protišmykovým krúžkom.
 3. Gumový krúžok nedávajte dole, ponechajte ho na obvode Powerballu.
 4. Powerball uložte na pevný povrch.
 5. Rotor zaistite tak, aby bola jeho os rovnobežne s plochou a drážka aby bola kolmo na plochu. Na Powerball položte ťažký plochý predmet, najlepšie masívnu knihu.
 6. Knihou zatlačte silno smerom proti spodnej ploche až kým sa Powerball nerozpolí. (Keď je Powerball nový, ide to veľmi ťažko a niekedy je potrebná veľká sila.) Prípadne je možné výrobok rozoberať aj vo zveráku. Opäť je nutné otočiť rotor tak, aby bola os natočená rovnobežne s plochami zveráku. Zverák sťahujte opatrne a pomaly až do rozpolenia obalu Powerballu.
 7. Z Powerballu vyzlečte gumový krúžok a rozoberte pologule škrupiny. Vyberte rotor a skontrolujte vodiacu drážku (tá drážka, v ktorej sa v obale točí rotor).
 8. Pri väčšom znečistení použite prúžok brúsneho papiera a rovnomerne prebrúste vodiacu drážku.
 9. Pokiaľ vo vodiacej drážke nájdete otlaky (vytlačené jamky po páde na zem alebo po točení voľným úchopom), vybrúste ich brúsnym papierom tak, aby opäť vznikla hladká plocha.
 10. Škrupiny Powerballu umyte vodou s jarou a poriadne vysušte. Rotor však vynechajte.
 11. Žiadnu súčasť Powerballu neoštrujte olejom ani iným mazivom!
 12. Rotor vložte späť do škrupiny a jej časti stlačte tak, aby do seba zapadli.
 13. Našróbujte šróbky.
 14. Navlečte gumový protišmykový krúžok.
 15. Nacvaknite otáčkomer alebo záslepku.

 

Všetko vykonávajte pozorne a presne.